نام نماینده: ابوالفتح کرم زاده

تلفن ثابت: ۰۲۴۳۳۳۶۶۱۸۵

فکس: ۰۲۴۳۳۳۶۶۱۸۶

نشانی: زنجان، خ امام خمینی، خ خرمشهر،جنب بانک ملت طبقه فوقانی بیمه معلم، پلاک۵۱

اعضاء کارگروه موسسه در استان

رهبر طوماری
رئیس اداره روابط عمومی
(عضو کارگروه)
صالح نجفی
رئیس اداره فناوری اطلاعات
(عضو کارگروه)
سید فتاح موسوی
رئیس اداره امور اداری و تشکیلات
(عضو کارگروه)
علی انبارلو
رئیس اداره امور مالی
(عضو کارگروه)
فضایل خاتمی
رئیس اداره تعاون و امور رفاهی
(عضو کارگروه)
ابوالفتح کرم زاده
نماینده مؤسسه
(دبیرکارگروه)
یعقوبعلی عبادی
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
(رئیس کارگروه)