نام نماینده: حبیب اله سراوانی

تلفن ثابت: ۰۵۴۳۳۵۱۳۷۹۰

فکس: ۰۵۴۳۳۵۱۳۷۹۰

نشانی: زاهدان، میدان ۱۵ خرداد، ساختمان سابق نهضت سوادآموزی


اعضاء کارگروه موسسه در استان

علی مرادی
رئیس اداره روابط عمومی
(عضو کارگروه)
امین نخعی
رئیس اداره فناوری اطلاعات
(عضو کارگروه)
محمدرضا سرگزی
رئیس اداره امور اداری و تشکیلات
(عضو کارگروه)
غلامرضا گزمه
رئیس اداره امور مالی
(عضو کارگروه)
محمدرضا فارسی
رئیس اداره تعاون و امور رفاهی
(عضو کارگروه)
حبیب اله سراوانی
نماینده مؤسسه
(دبیر کارگروه)
عباسعلی ارجمندی
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
(رئیس کارگروه)