ابتدا وارد سایت FNES.CO.IR شوید و از پایین صفحه اصلی اتوماسیون تغذیه را کلیک بفرمایید. سپس وارد سایت اتوماسیون تغذیه شده و “صفحه اصلی” یا “صفحه من “سایت را انتخاب کنید.
تغییر کلمه عبور و دیدن اعتبار
رزرو غذا از منوی بالا گزینه” رزروغذا ” (شما می توانید غذای یک ماه آینده خود را رزرو کنید. شایان ذکر است رزرو و یا کنسل تا ۲۴ ساعت قبل از هر وعده امکان پذیر است)
اعتبار و لیست تراکنش
افزایش اعتبار با درگاه بانک (این امکان شخصی است و برای دریافت غذا خارج از برنامه غذایی شرکتها است)
دیدن لیست تراکنشها از کلیک روی گزینه اعتبار (بالای صفحه)