نام نماینده: ولی اله محمودی
تلفن ثابت: ۰۸۶۳۳۶۹۱۰۹۲
تلفن همراه: ۰۹۱۸۳۶۳۴۵۶۳
فکس: ۰۸۶۳۳۶۹۱۰۹۲
نشانی: اراک، خ مصطفی خمینی، بعد از میدان قدس، روبروی دور برگردان، دفتر صندوق