نام نماینده: ولی اله محمودی

تلفن ثابت: ۰۸۶۳۲۲۲۳۰۸۱۰

فکس: ۰۸۶۳۲۲۲۳۰۸۱۰

نشانی: اراک، ضلع غربی میدان سرداران(دروازه تهران)، جنب مدرسه شاهد حاج عراقچی

اعضاء کارگروه موسسه در استان

عبدالمجید یوسفی نکو
رئیس اداره روابط عمومی
(عضو کارگروه)
مصطفی والی
رئیس اداره فناوری اطلاعات
(عضو کارگروه)
مهدی مرجانی
رئیس اداره امور اداری و تشکیلات
(عضو کارگروه)
محمد عزیزآبادی
رئیس اداره امور مالی
(عضو کارگروه)
محمد پایوندی
رئیس اداره تعاون و امور رفاهی
(عضو کارگروه)
ولی اله محمودی
نماینده مؤسسه
(دبیر کارگروه)
ابراهیم حسین آبادی
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
(رئیس کارگروه)