نام نماینده: علی تیموری فرد

تلفن ثابت: ۰۶۶۳۳۴۰۲۶۹۸

فکس: ۰۶۶۳۳۴۰۴۰۶۵

نشانی: خرم آباد خیابان علوی روبروی بانک ملت کوچه شهید مطهری پلاک ۱۲


اعضاء کارگروه موسسه در استان

صیاد درگاه پور
رئیس اداره روابط عمومی
(عضوکارگروه)
رضا جهانیان
رئیس اداره فناوری اطلاعات
(عضوکارگروه)
پرویز موسی پور
رئیس اداره امور اداری و تشکیلات
(عضوکارگروه)
رضا کیانی
رئیس اداره امور مالی
(عضوکارگروه)
غضنفر نیک روش
رئیس اداره تعاون و امور رفاهی
(عضو کارگروه)
علی تیموری فرد
نماینده مؤسسه
(دبیرکارگروه)
خیراله خیرایی
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
(رئیس کارگروه)