نام نماینده: حسین علی محمدی
تلفن ثابت: ۰۸۷۳۳۲۴۶۸۷۳
تلفن همراه: ۰۹۱۸۱۷۰۱۶۵۱
فکس: ۰۸۷۳۳۲۴۶۸۷۳
نشانی: سنندج، میدان مادر، خ نمکی ، جنب دبستان ساعی