نام نماینده: خضران قاسمی

تلفن ثابت:

فکس:

نشانی: یاسوج، میدان معلم، اداره کل آموزش و پرورش ، ساختمان شماره ۵، طبقه همکف

اعضاء کارگروه موسسه در استان

حمید محمدی زاده
رئیس اداره روابط عمومی
(عضوکارگروه)
صادق قدمی
رئیس اداره فناوری اطلاعات
(عضوکارگروه)
مسعود بیضایی
رئیس اداره امور اداری و تشکیلات
(عضوکارگروه)
فرزاد اخترشناس
رئیس اداره امور مالی
(عضوکارگروه)
خدابخش حکیم
رئیس اداره تعاون و امور رفاهی
(عضوکارگروه)
خضران قاسمی
نماینده مؤسسه
(دبیر کارگروه)
اردشیر یاری
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
(رئیس کارگروه)