نام نماینده: سید مجید سیدنور

تلفن ثابت: ۰۶۱۳۳۳۶۵۶۰۹

فکس: ۰۶۱۳۳۳۳۷۷۶۷

نشانی: اهواز، فلکه ساعت، اداره کل آموزش و پرورش


اعضاء کارگروه موسسه در استان

بابک نوری زاده
رئیس اداره روابط عمومی
(عضو کارگروه)
کیومرث حبیبی دهناشی
رئیس اداره فناوری اطلاعات
(عضو کارگروه)
داریوش رشیدنیا
رئیس اداره امور اداری و تشکیلات
(عضو کارگروه)
حبیب اله ابوعلی
رئیس اداره امور مالی
(عضو کارگروه)
عباس نعمت زاده
رئیس اداره تعاون و امور رفاهی
(عضو کارگروه)
سید مجید سیدنور
نماینده مؤسسه
(دبیر کارگروه)
عزیزاله آروین
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
(رئیس کارگروه)