نام نماینده: نعمت عبدی

تلفن ثابت: ۰۵۱۳۲۲۱۹۷۷۷

فکس: ۰۵۱۳۲۲۵۶۰۱۴

نشانی: مشهد، بلوار مدرس، ساختمان شماره ۲اداره آموزش وپرورش


اعضاء کارگروه موسسه در استان

مهدی مجیدی
رئیس اداره روابط عمومی
(عضو کارگروه)
حمیدرضا کاظمی
رئیس اداره فناوری اطلاعات
(عضو کارگروه)
علی اکبر قلی زاده
رئیس اداره امور اداری و تشکیلات
(عضو کارگروه)
محمدرضا غلامی
رئیس اداره امور مالی
(عضو کارگروه)
سید احمد باقری خاور
رئیس اداره تعاون و امور رفاهی
(عضو کارگروه)
نعمت عبدی
نماینده مؤسسه
(دبیر کارگروه)
علی ابری اول
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
(رئیس کارگروه)