مدیرعامل شرکت فرآیند نوین در جلسه کارگروه های مناطق خراسان جنوبی:
گردش اقتصادی آموزش و پرورش باید در خود این مجموعه انجام شود

ناصر قاسمی: بسیاری از خدمات در آموزش و پرورش می تواند توسط شرکت های تابعه صندوق ذخیره فرهنگیان تأمین و گردش اقتصادی آموزش و پرورش در خود این مجموعه انجام شود. به گزارش روابط عمومی شرکت فرآیند نوین استحکام سازه، جلسه کارگروه های مؤسسه در استان خراسان جنوبی با حضور...
اطلاعات بیشتر

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به افزایش واریزی خود به ۵ درصد:
صندوق ذخیره فرهنگیان محل مطمئنی برای سرمایه گذاری فرهنگیان است

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: پس از وصول دستور العمل وزارت مبنی بر افزایش ۵ درصدی حق عضویت؛ نسبت به افزایس حق عضویت خود اقدام کرده و فرهنگیان استان را نیز به این امر سفارش کردم تا حقی از ایشان ضایع نشود. به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش...
اطلاعات بیشتر

نام نماینده: مهدی سیاری

تلفن ثابت: ۰۵۸۳۲۲۳۶۸۸۶

فکس: ۰۵۸۳۲۲۴۲۵۵۳

نشانی: بیرجند، سجاد شهر، روبروی امامت ۴۱، ساختمان شماره ۲، اداره کل آموزش و پرورش


اعضاء کارگروه موسسه در استان

سید علی حسینی
رئیس اداره روابط عمومی
(عضوکارگروه)
غلامعلی رضائی
رئیس اداره فناوری اطلاعات
(عضوکارگروه)
رضا خسروی
رئیس اداره امور اداری و تشکیلات
(عضوکارگروه)
……….
رئیس اداره امور مالی
(عضوکارگروه)
حسن نخعی نژاد
رئیس اداره تعاون و امور رفاهی
(عضوکارگروه)
مهدی سیاری
نماینده مؤسسه
(دبیر کارگروه)
سکینه طیبی
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
(رئیس کارگروه)