نام نماینده: خدامراد عسگری

تلفن ثابت: ۰۸۳۳۸۲۱۴۲۸۶

فکس: ۰۸۳۳۸۲۵۸۹۷۹

نشانی: کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، سه راه ۲۲ بهمن، مرکز آموزش رفاهی فرهنگیان


اعضاء کارگروه موسسه در استان

جلیل آهنگرنژاد
رئیس اداره روابط عمومی
(عضو کارگروه)
فرزاد خدایاری
رئیس اداره فناوری اطلاعات
(عضو کارگروه)
علی امیرخانی
رئیس اداره امور اداری و تشکیلات
(عضو کارگروه)
جلیل جعفری
رئیس اداره امور مالی
(عضو کارگروه)
محمدجواد نوع نواز
رئیس اداره تعاون و امور رفاهی
(عضو کارگروه)
خدامراد عسگری
نماینده مؤسسه
(دبیرکارگروه)
جهانگیر صفری
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
(رئیس کارگروه)