نام نماینده: احمد آخوندی

تلفن ثابت: ۰۷۶۳۳۳۳۱۶۲۶

فکس: ۰۷۶۳۳۳۳۱۶۲۵

نشانی: بندرعباس، کوی فرهنگیان، بلوار مادر، جنب سالن ورزشی سید جمال

اعضاء کارگروه موسسه در استان

نعمت روزپیکر
رئیس اداره روابط عمومی
(عضو کارگروه)
مصطفی فرهمند
رئیس اداره فناوری اطلاعات
(عضو کارگروه)
محمد مهترپور
رئیس اداره امور اداری و تشکیلات
(عضو کارگروه)
صمد کمالی
رئیس اداره امور مالی
(عضو کارگروه)
کاوه سالاری
رئیس اداره تعاون و امور رفاهی
(عضو کارگروه)
احمد آخوندی
نماینده مؤسسه
(دبیر کارگروه)
مرتضی رئیسی حسنلنگی
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
(رئیس کارگروه)