نام نماینده: کیومرث جعفر منش
تلفن ثابت: ۰۸۱۳۸۳۷۱۷۲۰
تلفن همراه: ۰۹۱۸۱۵۱۰۳۱۶
فکس: ۰۸۱۳۸۳۷۰۵۶۰
نشانی: همدان، خ مهدیه، خ شهید بهنام جو، روبروی سازمان دانش آموزی