نام نماینده: کیومرث جعفرمنش

تلفن ثابت: ۰۸۱۳۸۳۷۱۷۲۰

فکس: ۰۸۱۳۸۳۷۰۵۶۰

نشانی: همدان، خ مهدیه، خ شهید بهنام جو، روبروی سازمان دانش آموزی


اعضاء کارگروه موسسه در استان

محمد سهرابی
رئیس اداره روابط عمومی
(عضو کارگروه)
محمدرضا پورجمور
رئیس اداره فناوری اطلاعات
(عضو کارگروه)
صادق بهرامی
رئیس اداره امور اداری و تشکیلات
(عضو کارگروه)
خدایار ظفری
رئیس اداره امور مالی
(عضو کارگروه)
عادل جاویه
رئیس اداره تعاون و امور رفاهی
(عضو کارگروه)
کیومرث جعفرمنش
نماینده مؤسسه
(دبیرکارگروه)
محمد بداغی
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
(رئیس کارگروه)