نام نماینده: رحیم سرکار
تلفن ثابت: ۰۲۸۳۳۲۴۸۴۶۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۸۱۹۱۱۴
فکس: ۰۲۸۳۳۲۴۸۴۶۰
نشانی: قزوین، خ فردوسی جنوبی، نرسیده به کوچه امیر امجد ، دفتر صندوق ذخیره فرهنگیان