در دومین جلسه ی کارگروه صندوق ذخیره فرهنگیان استان ایلام مطرح شد:
ضرورت تبیین چشم انداز روشن سپرده گذاری فرهنگیان در صندوق

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش ایلام بر لزوم تبیین چشم انداز روشن سرمایه گذاری در صندوق ذخیره فرهنگیان برای همکاران فرهنگی تأکید کرد. به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش ایلام، شمس الدین شیروانی در دومین جلسه کارگروه صندوق ذخیره...
اطلاعات بیشتر
نام نماینده: علی عسگر احمدی

تلفن ثابت: ۰۸۴۳۲۲۲۵۸۵۰

فکس: ۰۸۴۳۲۲۲۲۴۷۴

نشانی: ایلام، میدان شهید کشوری، جنب بانک مسکن

اعضاء کارگروه موسسه در استان

حامد رجبی زاده
رئیس اداره روابط عمومی
(عضوکارگروه)
حبیب علی رحمی
رئیس اداره فناوری اطلاعات
(عضوکارگروه)
ابراهیم رضائی
رئیس اداره امور اداری و تشکیلات
(عضوکارگروه)
توفیق اسماعیلی
رئیس اداره امور مالی
(عضوکارگروه)
افشار باقرآبادی
رئیس اداره تعاون و امور رفاهی
(عضوکارگروه)
علی عسگر احمدی
نماینده مؤسسه
(دبیرکارگروه)
شمس الدین شیروانی
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
(رئیس کارگروه)