نام نماینده: علی عسگر احمدی
تلفن ثابت: ۰۸۴۳۲۲۲۵۸۵۰
تلفن همراه: ۰۹۱۸۳۴۱۲۰۶۸
فکس: ۰۸۴۳۲۲۲۲۴۷۴
نشانی: ایلام، میدان شهید کشوری، جنب بانک مسکن