نام نماینده: علی عسگر احمدی تلفن ثابت: ۰۸۴۳۲۲۲۵۸۵۰ فکس: ۰۸۴۳۲۲۲۲۴۷۴ نشانی: ایلام، میدان شهید کشوری، جنب بانک مسکن

اعضاء کارگروه موسسه در استان

ابراهیم رضائی
رئیس اداره روابط عمومی
(عضوکارگروه)
حبیب علی رحمی
رئیس اداره فناوری اطلاعات
(عضوکارگروه)
فرمان فرج الهی
رئیس اداره امور اداری و تشکیلات
(عضوکارگروه)
توفیق اسماعیلی
رئیس اداره امور مالی
(عضوکارگروه)
محمد شادی
رئیس اداره تعاون و امور رفاهی
(عضوکارگروه)
علی عسگر احمدی
نماینده مؤسسه
(دبیرکارگروه)
شمس الدین شیروانی
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
(رئیس کارگروه)