دفتر مرکزی

نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان عطار، پلاک ۱۰، واحد ۱۰۱، شرکت فرآیند نوین استحکام سازه

تلفن: ۴۳۳۷۶-۰۲۱ داخلی ۳۳۲
کارشناسان امور اعضا : ۴۳۳۷۶-۰۲۱

فکس: ۸۶۰۸۱۳۷۶-۰۲۱

کد پستی: ۱۹۹۴۶۴۳۴۳۳

ایمیل: info@fnes.co.ir