دفتر مرکزی

نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان عطار، پلاک ۱۰، واحد ۱۰۱، شرکت فرآیند نویند استحکام سازه

تلفن: ۴۳۳۷۶-۰۲۱ داخلی ۳۳۲

فکس: ۸۶۰۸۱۳۷۶-۰۲۱

کد پستی: ۱۹۹۴۶۴۳۴۳۳

ایمیل: info@fnes.co.ir