ناصر قاسمی در جلسه کارگروه استان سیستان و بلوچستان:
سود هزار میلیاردی امسال صندوق ذخیره فرهنگیان گواه عملکرد مثبت اقتصادی آن است

ناصر قاسمی: در حال حاضر صندوق ذخیره فرهنگیان به بلوغ خود رسیده است و با عملکرد اقتصادی مثبت خود از موفق ترین صندوق های کشور است. به گزارش روابط عمومی شرکت فرآیند نوین استحکام سازه، جلسه کارگروه جذب، نگهداشت و ارتقاء رضایتمندی اعضای استان سیستان و بلوچستان در روز چهارم...

با حضور مدیرعامل شرکت فرآیند نوین در استان گلستان روی داد:
تقدیر از عملکرد کارگروه صندوق ذخیره فرهنگیان استان گلستان

ناصر قاسمی: صندوق ذخیره فرهنگیان تنها نهادی است که برای معلمان به فعالیت اقتصادی می پردازد. به گزارش روابط عمومی شرکت فرآیند نوین استحکام سازه، جلسه کارگروه صندوق ذخیره فرهنگیان استان گلستان با حضور ناصر قاسمی مدیرعامل شرکت فرآیند نوین، گوهری راد مدیرکل آموزش و پرورش...

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران:
باید ظرفیت های صندوق ذخیره فرهنگیان به همکاران فرهنگی شناسانده شود

نشست کارگروه صندوق ذخیره فرهنگیان اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران با حضور معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل، در دفتر این معاونت برگزار شد . به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران ،یوسف بهارلو معاون...

با حضور معاون توسعه منابع و امور فرهنگیان شرکت فرآیند نوین:
از فعالیت های کارگروه استانی صندوق ذخیره فرهنگیان در استان فارس تقدیر شد

معاون توسعه منابع و امور فرهنگیان شرکت فرآیند نوین: تا مرداد ماه سال جاری بیش از ۱۸۱ هزار نفر از فرهنگیان کشور در فرایند افزایش سهم حق عضویت خود در صندوق ذخیره فرهنگیان شرکت کردند. به گزارش اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی آموزش‌ و پرورش فارس، فتاح سلیمی در کارگروه...

در گردهمایی نمایندگان استانی مؤسسه مطرح شد:
برآورد سود هزار میلیارد تومانی سال ۹۸-۹۷ صندوق ذخیره فرهنگیان

ناصر قاسمی: آنچه در شرکت فرآیند نوین استحکام سازه برای احیاء مطالبات سهم دولت پیگیری می شود، برابر ۱۱۰ درصد کل واریزی دولت از ابتدای تأسیس صندوق ذخیره فرهنگیان است. به گزارش روابط عمومی شرکت فرآیند نوین استحکام سازه، گردهمایی نمایندگان استانی مؤسسه در تاریخ ۹ مهرماه...

مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان:
اقدامات صندوق ذخیره برای فرهنگیان تبیین شود

مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان : با بیان اقدامات صندوق ذخیره و تبیین برنامه های راهبردی، می توانیم به داشتن صندوق ذخیره پویا و مولد امیدوار باشیم. به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان، نادر جهان آرای در جلسه کارگروه صندوق ذخیره...