برگزاری جلسه توجیهی مدیران مدارس با حضور نماینده مؤسسه در استان اردبیل

جلسه توجیهی مدیران مدارس ناحیه ۲ اردبیل با حضور حداکثری مدیران مدارس در کانون شهید رجایی این شهر برگزار شد.   به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان اردبیل، نماینده صندوق ذخیره فرهنگیان استان با تبیین سیاست های کلی و جایگاه و اهمیت صندوق...

فتاح سلیمی در اردبیل: کارگروههای مناطق، اعضای مؤسسه را از حق قانونی خود در ماده ۸۵ برنامه ششم توسعه مطلع سازند

فتاح سلیمی در نشست مشترک با اعضای کارگروههای مناطق استان اردبیل اطلاع رسانی به اعضای مؤسسه در راستای بهره مندی آنها از سهم ۵ درصدی دولت طبق ماده ۸۵ قانون برنامه ششم توسعه را از وظایف کارگروهها دانست. به گزارش روابط عمومی شرکت فرآیند نوین استحکام سازه سلیمی با اشاره به...