نام نماینده: یداله قائدی
تلفن ثابت: ۰۷۷۳۳۳۳۳۲۱۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۳۷۲۵۹۶۴
فکس: ۰۷۷۳۳۳۳۳۲۱۲
نشانی: بوشهر-خ امام خمینی-جنب کلانتری۱۲مصلا،ک پ :۷۵۱۴۶۱۳۵۸۴