نام نماینده: یداله قائدی تلفن ثابت: ۰۷۷۳۳۳۳۳۲۱۲ فکس: ۰۷۷۳۳۳۳۳۲۱۲ نشانی: بوشهر، خیابان امام خمینی، جنب کلانتری ۱۲ مصلا

اعضاء کارگروه موسسه در استان

عبدالمجید اجرایی
رئیس اداره روابط عمومی
(عضو کارگروه)
علی پولادی
رئیس اداره فناوری اطلاعات
(عضو کارگروه)
علیرضا ریشهری
رئیس اداره امور اداری و تشکیلات
(عضو کارگروه)
حیدر ابراهیمی
رئیس اداره امور مالی
(عضو کارگروه)
حسین زارعی
رئیس اداره تعاون و امور رفاهی
(عضو کارگروه)
یداله قائدی
نماینده مؤسسه
(دبیرکارگروه)
غلامرضا طراوت
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
(رئیس کارگروه)