نام نماینده: رسول سیروس رضایی
تلفن ثابت: ۰۴۴۳۲۲۲۵۱۱۰
تلفن همراه: ۰۹۱۴۱۸۶۱۴۵۵
فکس: ۰۴۴۳۲۲۲۵۱۱۰
نشانی: ارومیه، خیابان کاشانی،جنب درمانگاه فرهنگیان