ناصر قاسمی: بسیاری از خدمات در آموزش و پرورش می تواند توسط شرکت های تابعه صندوق ذخیره فرهنگیان تأمین و گردش اقتصادی آموزش و پرورش در خود این مجموعه انجام شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت فرآیند نوین استحکام سازه، جلسه کارگروه های مؤسسه در استان خراسان جنوبی با حضور مدیرکل آموزش و پرورش، شورای معاونین اداره کل، رؤسای ادارات آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق، مدیرکل نوسازی و تجهیزات مدارس، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و رئیس دانشگاه فرهنگیان استان برگزار شد.

ناصر قاسمی، مدیرعامل شرکت فرآیند نوین استحکام سازه، عملکرد نمایندگی صندوق و کارگروه مؤسسه در استان خراسان جنوبی را قابل قبول دانست و گفت: در استان خراسان جنوبی، شاخص های مورد انتظار در خصوص عملکرد کارگروه استان از میانگین کشوری بالاتر است که جای تقدیر دارد.

قاسمی با بیان اینکه در آموزش و پرورش در ارتباط با فعالیت های اقتصادی برای فرهنگیان، جایگزینی برای صندوق وجود ندارد افزود: ضرورت ایجاد ارتباط تنگاتنگ میان آموزش و پرورش و صندوق ذخیره فرهنگیان ایجاب می کرد کارگروه های استانی صندوق شکل گیرد و در این راستا از مؤثرترین افراد آموزش و پرورش به عنوان اعضای کارگروه بهره جستیم. وی ضمن انتقاد از عدم تصویب سهم دولت در قانون برنامه پنجم توسعه، اظهار داشت: شرکت فرآیند نوین از یک سو با افزایش سهم الشرکه اعضا و منابع مؤسسه به عنوان یک بنگاه اقتصادی خصوصی و از سوی دیگر با پیگیری احیای مطالبات سهم دولت در برنامه پنجم، گام های مؤثری در جهت احقاق حقوق فرهنگیان برداشته است. وی ادامه داد: به منظور ارائه خدمات حین خدمت به اعضا، هولدینگ خدماتی در صندوق در حال شکل گیری است و یکی از اهداف ما در صندوق ایجاد ساز و کاری مشخص برای ساماندهی و ارائه خدمات حین خدمت بوده است.

ناصر قاسمی به لزوم افزایش هم افزایی میان آموزش و پرورش و صندوق ذخیره تأکید کرد و گفت: بسیاری از خدمات در آموزش و پرورش می تواند توسط شرکت های تابعه صندوق ذخیره فرهنگیان تأمین و گردش اقتصادی آموزش و پرورش در خود این مجموعه انجام شود. وی با اشاره به تصویب اختصاص ۵۰ درصد عوارض فروش گاز به سازمان نوسازی و تجهیز مدارس عنوان کرد: از سازمان نوسازی مدارس در استانها انتظار داریم تجهیزات مورد نیاز مدارس را از شرکت های تجهیزات مدارس و صنایع آموزشی که زیرمجموعه صندوق هستند خریداری کنند. وی ادامه داد: انجام سفرها در آموزش و پرورش می تواند توسط شرکت خدمات مسافرتی زاگرس و ارائه خدمات بیمه ای توسط بیمه معلم که همگی از شرکت های صندوق ذخیره فرهنگیان هستند انجام پذیرد و من معتقدم اگر این هم افزایی وجود داشته باشد بسیاری از مشکلات اقتصادی فرهنگیان توسط صندوق ذخیره مرتفع خواهد شد.

وی با بیان اینکه در هجمه هایی که علیه صندوق وارد شد، قضاوت ها و ناحق گویی های زیادی صورت گرفت، افزود: با وجود اینکه در اوج بازنشستگی ها در آموزش و پرورش هستیم، سهم الشرکه اعضا به موقع پرداخت شده است ، بنابراین سرمایه فرهنگیان نزد صندوق محفوظ است.

محمد علی واقعی مدیرکل آموزش و پرورش استان نیز با اشاره به اینکه استان خراسان جنوبی کریدور مواصلاتی در میان استانهای خراسان رضوی، یزد، کرمان و سیستان و بلوچستان است و از پتانسیل های خوبی برای سرمایه گذاری صندوق ذخیره فرهنگیان برخوردار است گفت: انجام سرمایه گذاری توسط صندوق می تواند موجب دلگرمی و رغبت فرهنگیان استان شود.

سیاری نماینده صندوق در استان نیز از افزایش ۱۲۲ میلیون تومانی سهم الشرکه اعضای استان در خردادماه خبرداد و گفت: پیش بینی ما این است که تا پایان تیرماه این مبلغ به ۳۲۲ میلیون تومان برسد. وی افزود: از ۱۴ هزار فرهنگی استان خراسان جنوبی، ۱۲ هزارنفر عضو صندوق ذخیره فرهنگیان هستند. سیاری اضافه کرد: با شناخت کاملی که از مجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان دارم، می دانم افراد پاکدست و خیرخواهی سکاندار این مجموعه هستند و به همین دلیل در این راه توان و آبرو گذاشته ام و می دانم عضویت معلمان و افزایش سهم الشرکه در صندوق، انتفاع و برخورداری آن ها را در پی دارد.

گفتنی است در این نشست از زحمات و تلاشهای عباس لامعی مدیرکل سابق آموزش و پرورش استان به دلیل همراهی و هم افزایی با صندوق ذخیره و دفاع از منافع فرهنگیان تقدیر شد.