نزدیک به ۳۰۲ میلیارد ریال سود دوره بیست و سوم مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ به حساب بیش از ۱۰۲ هزار نفر از معلمان عضو صندوق ذخیره فرهنگیان که در سال مالی مذکور به افتخار بازنشستگی نائل آمدند، واریز شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل صندوق ذخیره فرهنگیان، معلمان در زمان بازنشستگی، سهم‌الشرکه خود شامل سهم عضو، سهم دولت و سود ناشی از فعالیت‌های اقتصادی را دریافت کرده‌اند و این مبلغ صرفا مربوط به سود سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ است.

میانگین سودآوری سالانه صندوق ذخیره فرهنگیان در طول ٢٢ سال گذشته حدود ١٧ درصد بوده است، به‌طوری که حدود ٦٠ درصد از مبلغ سهم‌الشرکه پرداخت شده به بازنشستگان مربوط به سودآوری ناشی از فعالیت‌های اقتصادی موسسه و ٤٠ درصد آن نیز مجموع واریزهای اعضا و دولت بوده‌است.

در صورت قطعیت رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری و واریز سهم دولت برای سال‌های برنامه پنجم توسعه، مبالغ مذکور به حساب بازنشستگان اول فروردین ۱۳۹۴ به بعد واریز خواهد شد. بنابراین تاکید می‌شود فرهنگیان بازنشسته، حساب بانکی مرتبط با صندوق ذخیره فرهنگیان را برای واریز سود و مطالبات سهم دولت در مراحل بعد فعال نگه دارند.

پرداخت ۲۹ هزار میلیارد ریال سهم‌الشرکه به بازنشستگان از ابتدا تاکنون

با واریز ۳۰۲ میلیارد ریال سود سال مالی ۱۳۹۶ میزان مبالغ واریز شده به حساب فرهنگیان بازنشسته از ابتدای تاسیس صندوق ذخیره فرهنگیان تا کنون به حدود ۲۹ هزار میلیارد ریال می‌رسد. در مجموع نزدیک به ۳۰۰ مورد پرداخت سهم‌الشرکه و سود سالیانه به حساب اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان واریز شده است.

برخورداری معلمان عضو صندوق ذخیره فرهنگیان از سهم دولت تا سقف پنج درصد

پس از تصویب سهم دولت در برنامه ششم توسعه (ماده ٨٥) و ایجاد زیرساخت‌های لازم در راستای بهره‌مندی اعضای موسسه از سهم کامل دولت، برای نخســتین بار امکان بهره‌مندی از این سهم تا ســقف پنج درصد فراهم شده‌است و فرهنگیان عزیز می‌توانند از این فرصت بی‌نظیر استفاده کنند. لازم به ذکر است تاکنون بیش از صد هزار نفر از فرهنگیان نسبت به افزایش سهم عضو تا سقف ۵ درصد اقدام کرده‌اند. از آنجایی که طبق قانون دولت موظف است هر ساله معادل واریزی ســهم اعضا تا سقف ٥ درصد به حساب موسسه واریز کند، فرهنگیان عضو موسسه به هر میزان که کمتر از ٥ درصد حق عضویت پرداخت کنند معادل آن از ســهم دولت محروم خواهندشــد که در میزان دریافتی آنها در زمان بازنشستگی تاثیرگذار است.

امکان بهره‌مندی بازنشستگان از سودآوری‌های آتی موسسه با ادامه عضویت

اعضای موسسه پس از بازنشستگی، می‌توانند به عضویت خود در موسسه ادامه داده و از سودآوری ناشی از سرمایه‌گذاری‌های کلان، به ویژه در حوزه پتروشیمی بهره‌مند شوند. با توجه به مالکیت صندوق ذخیره فرهنگیان در سه پتروشیمی فعال کشور و همچنین بهره‌برداری از چهار پتروشیمی دیگر تا پنج سال آینده، سودآوری موسسه شاهد افزایش چشمگیری خواهد بود. بنابراین فرهنگیان بازنشسته با استمرار عضویت در صندوق ذخیره فرهنگیان، علاوه بر بهره‌مندی از سودهای سرشار اقتصادی در حوزه پتروشیمی، از سودآوری سایر شرکت‌های موسسه نیز برخودار شده و میزان دریافتی آنها در سال‌های آتی به چندین برابر خواهد رسید.