مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: پس از وصول دستور العمل وزارت مبنی بر افزایش ۵ درصدی حق عضویت؛ نسبت به افزایس حق عضویت خود اقدام کرده و فرهنگیان استان را نیز به این امر سفارش کردم تا حقی از ایشان ضایع نشود.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان جنوبی، محمد علی واقعی در جلسه کارگروه صندوق ذخیره این استان بر افزایش سرمایه اعضای صندوق تأکید کرد و ادامه داد: یکی از راهکارهای ترغیب فرهنگیان خراسان جنوبی به افزایش سرمایه خود در صندوق، اعطای تسهیلات قرض الحسنه با کارمزد پایین است.

وی طرح کیپ کارت را یکی از راهکارهای موثر در جذب سرمایه برشمرد و افزود: لازم است خدمات صندوق ذخیره فرهنگیان در خراسان جنوبی اطلاع رسانی شود. مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی، اضافه کرد: یکی دیگر از راه های افزایش سرمایه، سرمایه گذاری در بخش مسکن و احداث مسکن برای فرهنگیان فاقد مسکن استان است.واقعی، ارزیابی از روند کاری مدیران در ترغیب فرهنگیان به عضویت و افزایش سرمایه، تکمیل فرم عضویت توسط نیروهای جدید الاستخدام، ماده ۲۸ و دانشجو معلمان را از مهم ترین مصوبات این نشست برشمرد.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با توجه به نقش صندوق ذخیره فرهنگیان در اقتصاد فرهنگیان هنگام باز نشستگی و حین خدمت، ابراز داشت: پس از وصول دستور العمل وزارت مبنی بر افزایش ۵ درصدی حق عضویت؛ نسبت به افزایس حق عضویت خود اقدام کرده و فرهنگیان استان را نیز به این امر سفارش کردم تا حقی از ایشان ضایع نشود.

وی از صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان محل مطمئنی برای سرمایه گذاری فرهنگیان نام برد و افزود: با توجه به تأثیر گذاری مدیران مراکز آموزشی از آنان خواسته شده در ترغیب و تشویق همکاران در جذب و نگه داشت اعضا اقدامات لازم را انجام دهند.