به گزارش روابط عمومی شرکت فرآیند نوین، مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان، سهم الشرکه خود را به ۵ درصد حقوق و مزایای خود افزایش داد. احمد اسکندری نسب از اعضای کارگروه مؤسسه خواست با اطلاع رسانی به فرهنگیان فرهیخته استان کرمان، از فرصت پیش آمده کمک دولت به اعضای صندوق تا میزان ۵ درصد حقوق و مزایا استفاده کنند. گفتنی است پیش از این، عبدالرضا فولادوند مدیرکل آموزش و پرورش تهران بزرگ نیز با افزایش سهم الشرکه خود به ۵ درصد، خواستار استفاده فرهنگیان از حق قانونی خودشان شده بود.