عبدالرضا فولادوند مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با تکمیل فرم افزایش سهم الشرکه، میزان حق عضویت خود در صندوق ذخیره فرهنگیان را به ۵ درصد حقوق و مزایای خود افزایش داد. وی عنوان کرد پیام من به فرهنگیان عضو مؤسسه در تهران بزرگ این است که از فرصت پیش آمده در بهره مندی از سهم دولت تا سقف ۵ درصد استفاده کرده و این فرصت را غنیمت بشمرند. فولادوند همچنین تاکید کرد فرهنگیانی که در مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان عضویت ندارند در اولین فرصت نسبت به عضویت اقدام نمایند تا از مزایای آن برخوردار شوند.