نماينده صندوق ذخيره فرهنگیان در استان چهارمحال و بختیاری در نشست كارشناسان تعاون ادارات شهرستان ها و نواحي استان اظهار داشت: در حال حاضر فرهنگيان از تمامي ظرفيت ايجاد شده واريزي سهم دولت به نفع خود استفاده نمي کنندكه بايستي به سمت تحقق حداكثري اين ظرفيت برنامه ريزي كرد.

نوروز ایزدپناه در نشست مشترک با كارشناسان تعاون ادارات شهرستان ها و نواحي استان چهارمحال و بختیاری كه با هدف يافتن راه كارهاي تشويق و ترغيب فرهنگيان به افزايش سهم الشركه در روز ۲۳ مردادماه سال جاری در محل باشگاه فرهنگيان استان برگزار شد ، ضمن اشاره به اهداف اوليه تاسيس صندوق ذخيره فرهنگیان و دغدغه هاي موجود، گفت: در حال حاضر فرهنگيان از ظرفيت ايجاد شده واريزي سهم دولت كمتر از ۳۰ درصد استفاده می کنند و بايستي با اتخاذ راهكارهاي مناسب و به كمك افراد و عوامل تاثيرگذار درون سازماني، فرهنگيان استان را به سمت استفاده از تمام ظرفيت ايجاد شده سوق داد تا بتوانند از مزاياي اقتصادي آن بهره مند شوند. در این نشست كارشناسان تعاون و رفاه شهرستان ها و نواحي استان ضمن اعلام آمادگي در بكارگيري ساز و كارهاي مناسب جهت تحقق اين هدف به بيان ديدگاه ها و مشكلات كاري خود در اين زمينه پرداختند.