ناصر قاسمی: در حال حاضر صندوق ذخیره فرهنگیان به بلوغ خود رسیده است و با عملکرد اقتصادی مثبت خود از موفق ترین صندوق های کشور است.

به گزارش روابط عمومی شرکت فرآیند نوین استحکام سازه، جلسه کارگروه جذب، نگهداشت و ارتقاء رضایتمندی اعضای استان سیستان و بلوچستان در روز چهارم آذرماه سال جاری در محل اداره کل آموزش و پرورش این استان تشکیل شد. در این جلسه، مدیرعامل شرکت فرآیند نوین استحکام سازه گفت: افزایش درصد کسر از حقوق فرهنگیان عضو صندوق به جهت برخورداری بیشتر آنها از سهم دولت و سود فعالیت های اقتصادی مؤسسه، حق آنهاست و همه ما موظفیم این موضوع را به اطلاع آنها برسانیم. وی با اشاره به اینکه میانگین درصد سهم واریزی اعضا در سطح کشور به ۱/۶ درصد رسیده عنوان کرد: این رقم در استان سیستان و بلوچستان ۱/۷۵ درصد است که از میانگین کشوری بالاتر است و هدف نهایی ما رسیدن به سقف قانونی ۵ درصد است که باید در این جهت حرکت کنیم و این روند در سطح کشور در جریان است.

قاسمی، عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان را در مقایسه با سایر صندوق های بازنشستگی موفق ارزیابی کرد و گفت: گواه این موضوع سود هزار میلیارد تومانی امسال صندوق است. وی خصوصی بودن صندوق ذخیره فرهنگیان را یک مزیت دانست و افزود: اگر صندوق دولتی بود مشمول تحریم ها می شد در حالیکه از این مزیت خود استفاده کرد و با خریداری ۵۱ درصد سهام شرکت انرژی سپهر از بخش دولتی گام مهمی در جهت سودآوری صندوق برای فرهنگیان عضو برداشت. وی با اشاره به پیشنهاد شرکت فرآیند نوین برای واگذاری بخشی از سهام یکی از شرکت های پتروشیمی به فرهنگیان عضو صندوق، گفت: دستورالعمل پیشنهادی این کار نیز تدوین شده و در دست بررسی است.

وی با بیان اهمیت هم افزایی صندوق و آموزش و پرورش در انتقال پیام مؤسسه به فرهنگیان عضو عنوان کرد: به همین منظور از مؤثرترین و معتمدترین افراد در میان فرهنگیان برای تشکیل کارگروه های استانی استفاده شد. قاسمی با تأکید بر تلاش شرکت فرآیند نوین در راستای استیفای سهم دولت، به رایزنی های گسترده با مجلس شورای اسلامی، وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد و گفت: پیگیری های زیادی انجام گرفته است که سهم واریزی دولت برای فرهنگیان عضو صندوق در بودجه سال ۹۹ مطابق عملکرد واقعی به مجلس ارائه شود.

حمیدرضا رخشانی، مدیرکل آموزش و پرورش استان نیز با بیان اینکه معتقدیم هر چه امور کشور به بخش خصوصی محول شود توفیقات بیشتری حاصل خواهد شد؛ از اینکه مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان یک مؤسسه خصوصی و متعلق به فرهنگیان است ابراز خرسندی کرد. رخشانی، نیروی انسانی و اعتماد را مهم ترین سرمایه هر سازمانی دانست و گفت: متأسفانه همکاران فرهنگی تاکنون نتوانستند از خدمات قابل توجهی در حین خدمت برخوردار شوند، اما با رویکرد جدید صندوق امیدواریم این تغییرات به نتیجه برسد که نتیجه آن افزایش اعتماد فرهنگیان و مشارکت آنها در توسعه صندوق ذخیره و بالتبع توسعه سرمایه خودشان خواهد بود. رخشانی ضمن افزایش سهم الشرکه خود به ۵ درصد، از کارگروه استان خواست همکاران فرهنگی را برای افزایش سهم واریزی خود تا ۵ درصد ترغیب کنند.

در پایان این نشست، از عملکرد مثبت کارگروه استان تقدیر شد.