داود نعیمی عضو هیات مدیره شرکت فرآیند نوین در جلسه کارگروه موسسه در استان قم که با حضور مدیرکل آموزش و پرورش این استان برگزار شد به بیان فلسفه وجودی صندوق ذخیره فرهنگیان و ارائه گزارشی از وضعیت موجود این مؤسسه پرداخت. نعیمی با اشاره به اینکه تاکید مقام عالی وزارت آموزش و پرورش ، بهره مندی فرهنگیان از مزایای عضویت در صندوق ذخیره است از اعضای کارگروه استان خواست با برگزاری جلسات و ارتباط مؤثر با فرهنگیان این استان آنها را از حق قانونی خود در بهره مندی از سهم دولت مصرح در قانون و برخورداری از سود ناشی از فعالیت های اقتصادی این مؤسسه مطلع سازند. نعیمی افزود در حال حاضر ۹۴ درصد اعضا از ۲۰ درصد ظرفیت لحاظ شده در ماده ۸۵ قانون برنامه ششم توسعه استفاده می کنند و این موضوع بیانگر وظیفه خطیر کارگروه های استانی مؤسسه در اطلاع رسانی به اعضا و استفاده آنها از تمام حق قانونی خود یعنی کسر تا پنج درصد از حقوق و مزایا است که دولت نیز موظف به پرداخت همین میزان به اعضا است.

وی ضمن توضیح اقدامات انجام شده در راستای اخذ رای دیوان عدالت اداری در خصوص مطالبات از دولت عنوان کرد متاسفانه در قانون برنامه پنجم توسعه پرداخت سهم دولت مغفول واقع شد لیکن با تلاش های صورت گرفته و صدور رای مثبت دیوان به نفع فرهنگیان، پرداخت مطالبات اعضا طی سالهای مذکور زنده شد و این در حالی است که اگر از گذشته پنج درصد از حقوق و مزایای اعضا کسر می شد اکنون دولت موظف به پرداخت پنج برابر این مبلغ بود. نعیمی افزود با وجود افزایش بازنشستگی ها در سالهای اخیر، مؤسسه در پرداخت سهم الشرکه اعضا موفق عمل کرده است و کارگروههای استانی در این زمینه نقش به سزائی ایفا کرده اند. وی همچنین با توجه به سرمایه گذاری های هدفمند صندوق ذخیره در صنعت پتروشیمی چشم انداز سود آوری این مؤسسه را در سالهای پیش رو مثبت دانست و افزود اعضای مؤسسه در سالهای آینده از سود چند برابری مؤسسه بهره مند خواهند شد.

فتاح سلیمی معاون توسعه منابع و امور فرهنگیان شرکت نیز ضمن ارائه گزارشی از عملکرد کارگروههای استانی از اعضای کارگروه استان قم خواست با تلاش بیشتر ضریب نفوذ این استان را افزایش دهند. سلیمی افزود وقتی فرهنگیان از حق قانونی خود در امکان بهره مندی از سهم دولت تا پنج درصد حقوق و مزایایشان مطلع می شوند از اینکه چرا تاکنون از این موضوع بی اطلاع بوده اند ابراز گلایه مندی دارند لذا وظیفه کارگروهها در این خصوص حائز اهمیت است. وی عنوان کرد تاکید مجموعه مدیریتی مؤسسه بر استمرار عضویت بازنشستگان و همچنین عضویت فرهنگیان غیر عضو است تا از سودهای سرشار سالهای آتی این مؤسسه بی بهره نمانند.

شیخ الاسلام مدیرکل آموزش و پرورش استان قم نیز اعتماد فرهنگیان را بزرگترین سرمایه مؤسسه دانست و با بیان اینکه ضریب نفوذ این استان از میانگین کشوری پایین تر است از اعضای کارگروه استان خواست تا با تشکیل جلسات منظم و اطلاع رسانی به فرهنگیان، آنها را از ظرفیت موجود در قانون مطلع نمایند.