محمد همتی، نماینده مؤسسه در استان سمنان، در جمع دانشجویان پردیس فرهنگیان شهید رجایی این استان حضور یافت. همتی با تبیین وضعیت اقتصاد فرهنگیان، اهداف تشکیل مؤسسه، چالشهای موجود، وضعیت فعلی و چشم انداز بسیار خوب صندوق به لحاظ سودآوری چندین برابری در سالهای پیش رو، از دانشجویان خواست با عضویت خود در این مؤسسه، ضمن استفاده از خدمات حین خدمت،با افزایش سهم الشرکه خود از سهم دولت نیز بهره مند شوند تا بتوانند مشکلات اقتصادی خود را با دریافت مبلغی قابل توجه در زمان بازنشستگی مرتفع کنند.