ششمین جلسه کارگروه جذب، نگهداشت و ارتقاء رضایتمندی اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان استان در روز ۱۱ شهریورماه سال جاری با حضور مدیرکل و اعضای کارگروه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی، قاسمعلی خدابنده مدیرکل آموزش و پرورش استان، با بیان اینکه صیانت از سرمایه های صندوق ذخیره فرهنگیان که سرمایه همکاران فرهنگی محسوب می شود مهمترین وظیفه صندوق به شمار می آید و جهت ایجاد اعتماد، حتما باید اعتراضات همکاران فرهنگی را شنیده و به آن ها پاسخ صحیح داد، استفاده از راهکارهای موثر به منظور تشویق همکاران فرهنگی جهت عضویت در صندوق و نیز افزایش سهم الشرکه فرهنگیان عضو را مورد تاکید قرار داد.خدابنده با اشاره به اینکه وضعیت برگشت سود این صندوق حتما باید به اطلاع همکاران فرهنگی بازنشسته نیز رسانده شود، اظهار کرد: خوشبختانه استان خراسان رضوی در خصوص میزان عضویت همکاران فرهنگی در صندوق ذخیره فرهنگیان نسبت به سایر استان ها شرایط خوبی دارد.

در ابتدای این جلسه سید نعمت عبدی مسئول نمایندگی صندوق ذخیره فرهنگیان در استان خراسان رضوی ضمن ارائه گزارش اجمالی در خصوص عملکرد صندوق گفت: بیش از ۸۳ درصد همکاران فرهنگی شاغل استان عضو صندوق ذخیره فرهنگیان هستند و در بیش از ۳۰ منطقه آموزش و پرورش استان درصد عضویت همکاران از میانگین کشور بالاتر می باشد و بازنشستگان فرهنگی به منظور بهره مندی از خدمات رفاهی موسسه و نیز سود ناشی از فعالیت های اقتصادی آن در قالب طرح استمرار همچنان به عضویت خود ادامه داده اند.عبدی تصریح کرد: تعداد زیادی از همکاران عضو صندوق ذخیره فرهنگیان در استان، به منظور بهره مندی بیشتر از سهم معادل دولت که حق مسلم آنهاست و نیز افزایش سود چند برابری، حق عضویت خود را تا سقف پنج درصد افزایش داده اند.