دکتر سید محمد باقرآبادی،عضو کمیته حسابرسی شرکت فرآیند نوین استحکام سازه، در انتخابات مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن حسابداران خبره ایران که در شامگاه یکشنبه ۲۳ دی ۹۷ در تالار الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و با حضور ۲۸۱ نفر از اعضای انجمن برگزار شد با اخذ ۱۲۳ رای از مجموع ۲۷۹ رای مأخوذه، برای مدت سه سال به عنوان عضو اصلی شورای عالی انجمن مذکور انتخاب شد.