مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان : با بیان اقدامات صندوق ذخیره و تبیین برنامه های راهبردی، می توانیم به داشتن صندوق ذخیره پویا و مولد امیدوار باشیم.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان، نادر جهان آرای در جلسه کارگروه صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به عضویت ۲۲ هزار و ۵۰۰ فرهنگی شاغل استان در این صندوق اظهار داشت: با ملموس شدن عملکرد این موسسه، فرهنگیان با میل و رغبت نسبت به عضویت و استمرار حضور در این صندوق اقدام خواهند کرد. وی فلسفه تأسیس صندوق ذخیره فرهنگیان را ارتقای رفاهی و پشتوانه ای برای دوران بازنشستگی معلمان دانست و گفت: با فرهنگ سازی و افزایش سهم الشرکه اعضا می توانیم به افزایش سپرده فرهنگیان در صندوق کمک کنیم. مدیرکل اموزش و پرورش استان گیلان تصریح کرد: باید با تبیین عملکرد و فواید عضویت در صندوق ذخیره نسبت به افزایش حق عضویت فرهنگیان در صندوق اقدام شود.

رضایتی نماینده صندوق ذخیره فرهنگیان در گیلان نیز در این نشست با اشاره به امکان افزایش مبلغ دریافتی بازنشستگان از این صندوق اظهار داشت: با افزایش سهم الشرکه فرهنگیان می توان این کمبود را جبران کرد و باید با اطلاع رسانی به فرهنگیان، سهم مشارکت آنها در این صندوق را حداقل به ۳ درصد حقوق و مزایایشان رساند تا از این فرصت قانونی بهره مند شوند.