مدیران و رؤسای آموزش وپرورش نواحی و مناطق ۴۱ گانه و رؤسای ادارات داخلی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان طی اقدامی حق عضویت خود را در صندوق ذخیره فرهنگیان به پنج درصد افزایش دادند.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در گردهمایی مدیران و رؤسای ادارات آموزش و پرورش این استان که در تاریخ یازدهم و دوازدهم تیرماه در شهرستان سمیرم برگزار شد با توجه به مزایای این افزایش و برخورداری از سهم دولت و سود حاصل از سرمایه گذاری های انجام شده، مدیران و رؤسای آموزش و پرورش در نواحی و مناطق ۴۱ گانه و رؤسای ادارات داخلی اداره کل آموزش و پرورش این استان طی اقدامی حق عضویت خود را در صندوق ذخیره فرهنگیان به ۵ درصد افزایش داده و سایر همکاران فرهنگی را به این امر تشویق کردند.