به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان در جلسه شورای معاونین اداره کل آموزش وپرورش استان ؛ طی اقدامی داوطلبانه اعضای این شورا میزان حق عضویت خود را به پنج درصد افزایش دادند.

در این جلسه مدیر کل آموزش وپرورش استان نیز بر ضرورت توجه به معیشت همکاران در زمان بازنشستگی تاکید کرد و این مهم را از اهداف تشکیل صندوق ذخیره فرهنگیان دانست.وی در ادامه گفت : بیش از ۸۳ درصد از فرهنگیان استان عضو صندوق ذخیره هستند که تلاش خواهیم کرد ضمن افزایش ضریب نفوذ اعضا،سهم الشرکه آنها افزایش یابد.