به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری، قائداميني مدير كل آموزش و پرورش استان در هشتمين جلسه كارگروه جذب، نگهداشت و ارتقاء رضايتمندي اعضای صندوق ذخيره فرهنگيان استان كه روز سه شنبه ۱۴ آبانماه با حضور فتاح سليمي معاون توسعه منابع و امور فرهنگيان شركت فرآيند نوین استحكام سازه برگزار شد ضمن ارزشمند شمردن فعالیتهای اقتصادی صندوق ذخيره فرهنگيان بر ارجحيت ارايه خدمات حين خدمت به منظور ايجاد جاذبه بیشتر تاكيد کرد و افزايش رضایتمندی فرهنگيان را منوط به افزايش خدمات رفاهي به آنها در زمان خدمت عنوان کرد .

در ادامه اين نشست آقاي سليمي با اعلام خروج شركت هاي زيان ده از سبد صندوق ذخيره به ارائه خدمات رفاهي و برنامه ريزي صندوق جهت عملياتي نمودن كارت خريد چند وجهي كيپ كارت بعنوان يك اقدام رفاهي خبر داد كه به زودي در اختيار فرهنگيان عضو قرار خواهد گرفت . وی در بخش ديگري ازسخنان خود خواستار اطلاع رساني به دو دسته از فرهنگياني شد كه ممكن است از مزاياي حال حاضرعضويت مطلع نباشند يك دسته آنهايي كه با عدم عضويت ، خود را از سهم دولت محروم مي سازند و دسته ديگر همكاران در حال بازنشستگي كه درصدد دريافت سهم خود از صندوق هستند در حالي كه صندوق در سالهاي پيش رو در گام سوددهي قرار گرفته است . در پايان اين نشست با توجه به موفقيت كارگروه استان در روند افزايش سهم الشركه اعضا ، تقدیر شد.