حجّت الاسلام و المسلمین عمران رضایی، رئیس آموزش و پرورش منطقه الموت غربی قزوین با تکمیل فرم افزایش سهم الشرکه خود گفت: نمی توانیم بدون اینکه حق عضویت خودمان را افزایش دهیم، از همکاران بخواهیم در این طرح کشوری شرکت کنند. وی افزود: افزایش سهم الشرکه، موجب می شود همکاران از کمک های دولتی بیشتری برخوردار شوند و بالطبع با افزایش این کمک ها و سود ناشی از فعالیت های اقتصادی صندوق، فرهنگیان در هنگام بازنشستگی، دریافتی بیشتری خواهند داشت.

رضایی ضمن درخواست افزایش سهم الشرکه توسط همکاران فرهنگی گفت: اگر بتوان با اطلاع رسانی درست، به موقع و فراگیر، فواید افزایش سهم الشرکه را به اطلاع فرهنگیان رساند، یقین دارم کسی تمایل نداشته باشد، نسبت به افزایش آورده خود و بالطبع افزایش سود حاصل از مشارکت آن اقدام نکند. وی همچنین خواستار پرداخت بدهی های معوق دولت در این زمینه شد.